Pár rumů na "kukačku"

Trocha z toho co na Vás na "Píseckém Rumišti" bude čekat a nebojte se rumů budou desítky a i ty málo známé..... 

                         Doutníků "připluje" plné podpalubí a budeme si o nich pěkně povídat.